CO TO JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Przeczytaj

6 lutego, 2021 Autor prezes Wyłączony

CZYM JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Sprawdź

PROWADZENIEREJESTRU PRZYCHODÓW ORAZ ROZCHODÓW:

Księga przychodów i rozchodów to częstodużykłopot dla przedsiębiorców. Dlatego też, nasza oferta to również prowadzenie rejestru przychodów i rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobligowany?

Rejestry przychodu a także rozchodu zobligowane są prowadzić między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółki cywilne, jawne oraz partnerskie pozostającewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najprostszytyp ewidencji, który stosowany jest w uproszczonej księgowości. Rejestr przychodów i rozchodów umożliwia abyzbadać zobowiązania podatkowe konkretnej firmy czy osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym zlecasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji oraz rozliczeń.


Księga przychodów oraz rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów a także rozchodów stanowi tylkoczęść naszej oferty, acałkowityzakres usług ASK-FINANCE obejmuje:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Sporządzanie rocznych i wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; przygotoywanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Ustalaniewysokości zaliczek na podatek dochodowy jak również podatek VAT iuzupełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz prawnych,wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Przygotowywanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Przygotowywanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzaniekoniecznych danych dla ubezpieczycieli i danych dla wymogów dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w sytuacji kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej.