Księga przychodów i rozchodów – podstawowe zasady. Sprawdź

7 lutego, 2021 Autor prezes Wyłączony

Księga przychodów i rozchodów – główne zasady. Zobacz

Księgę należy prowadzić według wzoruprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPiR .

Księgę da się prowadzić w dwojaki sposób-papierowoorazcyfrowo.

Elektronicznaforma jest stanowczo mniej czasochłonna i bardziej estetyczna,pomimo toprzynosi ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie drobiazgowej instrukcji obsługi programu komputerowego stosowanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego zapewniającegonatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a również umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;

-Zachowywanie zapisanych danych na cyfrowych nośnikach danych, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniemlub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób niepowołany.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wymienionymizasadami nie ma przymusu jej drukowania.

Za poprawnąuważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia a także objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uważa się za rzetelną, jeślidokonywane w niej zapisy odzwierciedlają statusfaktyczny. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie złoty w sposób staranny,czytelnyoraz trwały, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPIR dowód księgowy równieżmusi być sporządzony w języku polskim , a treść powinna być pełna orazklarowna, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga razem z dowodami księgowymi powinnafigurować w miejscu prowadzonej działalności lub w siedzibiedziałalności, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Dodatkowo w przypadku biur rachunkowych występują pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów oraz rozchodów: na bieżąco (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach określonych dla biur rachunkowych). Uproszczenie to mogą stosowaćrównież przedsiębiorstwa wielozakładowe.