Rejestr przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?

14 lutego, 2021 Autor prezes Wyłączony

Rejestr przychodów oraz rozchodów. Kiedy używać?

Rejestr przychodów oraz rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w zakresie podatków przez właściciela działalności gospodarczej.

Czym jest rejestr przychodów oraz rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów i wydatków ponoszonych przez firmę. Cieszy się ona wielkimzaufaniem, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do rejestru przychodów i rozchodów wprowadza się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe oraz materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów oraz rozchodów nie zawiera informacji w kwestii zaliczek na poczet dostawy lub sprzedaży towarów i wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem ciągle ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wprowadza się do niej również kosztów inwestycji jeszcze w trakcie jej realizacji. Prawidłowy moment na wprowadzenietychdanych pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Księga przychodów oraz rozchodów nie posiadateżdanychw kwestii obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją i jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie zawierarównieżinformacjiw kwestii jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Do takich dotacji należą m.in. te otrzymywanez funduszy unijnych .